.

Họp Bàn Cách Triển Khai Bao Bì Tự Hủy Với Cán Bộ Quận 8 HCM

Sau khi họp bàn với cán bộ quận 8 về cách triển khai làm thế nào để cho người dân quận 8, tiểu thương sử dụng và kinh doanh bao bì tự hủy, túi sinh học, bao bì thân thiện môi trường.

Chúng tôi nhận thấy vấn để cốt lõi vẫn là bản thân mỗi chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường. Hạn chế sử dụng túi nilông. Tuyên truyền giới thiệu người thân bạn bè sử dụng bao bì tự hủy (túi sinh học, bao bì thân thiện môi trường, …) nếu như họ chưa biết.

Hiện tại bên công ty mình cũng đã bắt đầu cung cấp bao bì tự hủy ở một số siêu thị, tiểu thương ở chợ nếu các bạn có nhu cầu thì có thể đến đó mua về sử dụng.

Một số hình ảnh bên mình đã làm việc với bên ủy ban nhân dân quận 8 về cách triển khai sử dụng bao bì tự hủy cho người dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Bàn Cách Triển Khai Bao Bì Tự Hủy Với Cán Bộ Quận 8 HCM
5 (100%) 4 votes
0888 195 439
Chat ngay
Chat ngay