.

Quy trình sản xuất túi Sinh Học

1. Nguyên liệu:

Các loại nhựa polietilen, polipropilen hoặc các loại nhựa polyme khác kết hợp lại, cộng với các loại tinh bột, nhựa thiên thiên nhiên khác, các chất phụ gia giúp phân hủy sinh học (OxoBiodegradable), những hợp chất tương hợp và các hợp chất khác như: Alta Masterbatch, Alta CaCO v.v..

2. Qui trình sản xuất:

3. Lợi ích việc sử dụng túi tự hủy

– Bảo vệ môi trường

– Giảm lượng rác thải túi nilon

– Giảm ô nhiễm môi trường

Danh Sách Sản Phẩm

Quy trình sản xuất túi Sinh Học
5 (100%) 66 votes
0888 195 439
Chat ngay
Chat ngay